Background Image


EN ISO 3834-2

Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych.
Część 2: Pełne wymagania jakości
 
Norma EN ISO 3834 jest normą spawalniczą, która podaje wymagania dotyczące
zarówno warsztatu spawalniczego jak i dokumentacji spawalniczej.
 
 
 
Background Image


EN 1090-2

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – część 2:
Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych
 
Norma EN 1090 dotyczy wykonywania budowlanych konstrukcji nośnych ze stali i aluminium. Określono w niej wymagania dotyczące wykonania konstrukcji stalowych, niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu nośności, stateczności oraz użytkowalności i trwałości.